Lid worden


Lid worden

Aanvragen.

Het lidmaatschap van de vereniging kan pas worden aangevraagd wanneer u 3 jaar als "Aspirant Lid" een ligplaats heeft gehuurd.

Een jeugdlidmaatschap voor (klein-)kinderen van leden kan, in combinatie met deelname aan de jeugdzeilcursus, worden aangevraagd en kent geen wachttijd.

Een jeugdlidmaatschap alleen met aanvraag ligplaats is echter niet mogelijk.

 

Opzeggen.

Wanneer u het lidmaatschap van de vereniging wenst op te zeggen, dient u dat vóór de start van het nieuwe (verenigings-) jaar schriftelijk te gebeuren door een mail aan;

 siraterces@wsvheusden.nl

 Wanneer u het lidmaatschap niet of niet tijdig heeft opgezegd wordt het met ingang van 1 januari automatisch voor een jaar verlengd en bent u verplicht de betreffende contributie plus eventuele werkkaart te betalen.

U kunt zich als aspirant lid aanmelden door op de site van WSV Heusden

het formulier “Aanvraag ligplaats” te downloaden.

Dit bevindt zich onder de tab “Service-Formulieren”.

Dit formulier vult u in met uw gegevens en die van de boot. Zoals op dit formulier aangegeven dient u tevens € 50 inschrijfgeld over te maken.

Wanneer u uw aanvraag hebt ingezonden of ingeleverd op het havenkantoor en het inschrijfgeld voldaan is krijgt u vervolgens bericht dat u op de wachtlijst geplaatst bent.

Afhankelijk van de ligplaatsen die vrij komen en het aantal mensen op de wachtlijst krijgt u zodra er een passende ligplaats vrij komt bericht.

U ontvangt dan een formulier “Aanvraag ligplaats” dat u ingevuld retour moet zenden. Daarna volgt een introductie- en kennismakingsgesprek, waarna de ligplaats wordt toegewezen.

De tarieven vindt u op deze site onder "Thuishaven" en dan tab "tarieven". De eerste drie jaar betaalt u een hoger tarief dan de leden. Na een  periode van 3 jaar bestaat de mogelijkheid het lidmaatschap aan te vragen (Formulier "Aanvraag Lidmaadschap")

Uw aanvraag dient dan vergezeld te gaan van een ondersteuningsformulier, getekend door 5 leden die langer dan 5 jaar lid zijn.

De ligkosten voor het schip dalen daarmee, doch daar staat tegenover dat u vanaf acceptatie als lid éénmalig inschrijfgeld betaalt en jaarlijks wordt belast met lidmaatschapsgeld en een zogenaamde werkkaart.

De werkkaart is een geldelijke vergoeding die u betaalt voor het vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Met name in het voorjaar dienen een behoorlijk aantal werkzaamheden te worden verricht om de haven weer in zomerconditie te krijgen.

Deze werkkaartvergoeding kunt u terugverdienen wanneer u deelneemt aan deze werkzaamheden.

Een en ander geschiedt in overleg met de Havenmeester.

Onder de tab “Service -Formulieren” vindt u bovenstaande formulieren om een ligplaats en het lidmaatschap aan te vragen.

Graag deze volledig invullen en inleveren bij de secretaris wanneer u na uw periode als jaarcontractant lid wenst te worden van onze vereniging.

 

Voor vragen kunt u terecht bij

de algemeen havencommissaris neemegla.mmoC@wsvheusden.nl

of bij de havenmeester retseemnevah@wsvheusden.nl

boat-silhouette-sunset-1920x1080-wallpaper

WSV Heusden

Bezoek- en postadres
Nieuwe Maasdijk 3A
5256 NX Heusden

Privacyverklaring

Disclaimer

BEL ONS

Telefoon haven
0416 662 584

Marifoon haven
Kanaal 31

INFORMATIE

Bankrekening 1217.84.134
Rabobank BIC RABONL2U
IBAN NL81 RABO 0121 7841 34
Verenigingsregister (KvK)  402.71.137

BTW nummer (Belastingdienst)  NL.0049.70.809.B01