Lidmaatschap


boat-silhouette-sunset-1920x1080-wallpaper

Lidmaatschap

Het lidmaadschap van de vereniging is in principe verbonden aan het innemen van een ligplaats in onze verenigingshaven te Heusden.

Dit begint met de aanvraag van een ligplaats. Dit gebeurt door het insturen van een “aanvraag ligplaats”( te vinden onder de tap service formulieren) vergezeld van een foto van uw schip naar onze algemeen havencommissaris ( mail:  neemegla.mmoc.[antispam].@wsvheusden.nl) Gelijktijdig betaalt u de verschuldigde 50 euro.

U komt dan op de wachtlijst; voorafgaand aan het toekennen van een ligplaats kan nog een kennismakingsgesprek met het bestuur plaatsvinden,

Wanneer u een ligplaats kan worden toegewezen, ontvangt u bericht van de algemeen havencommissaris dan wel de havenmeester. Wanneer u deze aanvaardt, vult u de verdere formulieren in die u worden toegezonden waarbij u tevens dan Aspirant lid van WSV Heusden wordt,

Naast het liggeld betaalt u dan contributie alsmede een werkkaartvergoeding. De werkkaartvergoeding kunt u jaarlijks terugverdienen wanneer u vrijwilligerswerk vervult ten behoeve van de vereniging.

 

Na 3 jaar wordt u in principe automatisch lid van de vereniging tenzij omstandigheden zoals omschreven in het huishoudelijk reglement het bestuur nopen om een negatief advies hiertoe uit te brengen aan de Algemene Ledenvergadering.

De regels rondom het ( aspirant) lidmaatschap zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van WSV Heusden.

 

Voor vragen kunt u uiteraard altijd terecht bij de Algemeen havencommissaris of de havenmeester.

 

 

Werkkaart

Het versterken van onze vereniging is een zaak voor alle leden.

Op uw lidmaatschap factuur wordt er een bedrag ingehouden voor de zogenoemde werkkaart werkzaamheden.

Als lid wordt u in de gelegenheid gesteld om dit bedrag terug te verdienen door het uitvoeren van diverse activiteiten op de haven.

Dit kan op georganiseerde werk Zaterdagen en/of in overleg met de havenmeester op andere dagen.

Opzeggen Lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap dient voor de start van het nieuwe verenigingsjaar te gebeuren, dat wil zeggen voor 1 januari.

Opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een mail aan:

siraterces.[antispam].@wsvheusden.nl

Bij niet tijdig opzeggen zijn voor het nieuwe verenigingsjaar de contributie, de werkkaart en de liggelden voor het hele jaar verschuldigd.

06 5

Jeugdlidmaatschap

Het jeugdlidmaatschap staat in principe open voor kinderen en kleinkinderen van de leden en aspirant- leden. Dit dan in combinatie met het inschrijven voor deelname aan de cursussen jeugdzeilen.

Het deelnemen aan deze cursussen jeugdzeilen is op dit moment ook opengesteld voor kinderen waarvan de ouders of grootouders geen ( aspirant) lid zijn van de WSV Heusden.

 

Bij beëindiging van de deelname aan de cursussen jeugdzeilen eindigt aan het einde van het betreffende jaar ook het jeugdlidmaatschap tenzij op dat moment er ook sprake is van het met een eigen schip innemen van een ligplaats in de verenigingshaven. Dan wordt het jeugdlidmaatschap verlengd tot aan het bereiken van de 19 jarige leeftijd waarna dit jeugdlidmaatschap wordt omgezet in een lidmaatschap met hierbij de bijbehorende contributie en werkkaartvergoeding.

Voor thuiswonende jeugdleden is het wel mogelijk om het gezinslidmaatschap aan te vragen.

WSV Heusden

Bezoek- en postadres
Nieuwe Maasdijk 3A
5256 NX Heusden

Privacyverklaring

Disclaimer

BEL ONS

Telefoon haven
0416 662 584

Marifoon haven
Kanaal 31

INFORMATIE

Bankrekening 1217.84.134
Rabobank BIC RABONL2U
IBAN NL81 RABO 0121 7841 34
Verenigingsregister (KvK)  402.71.137

BTW nummer (Belastingdienst)  NL.0049.70.809.B01