problematiek rondom vuilwatertank


problematiek rondom vuilwatertank

Geplaatst op 08-08-2021  -  Categorie: Actueel

Beste leden.

 

Zoals u mogelijk heeft gelezen vanuit diverse publicaties in en buiten de watersportbladen speelt er weer een en ander rondom de al veelbesproken vuilwatertank aan boord van veel pleziervaartuigen.

U bent er mee bekend dat formeel het lozen van vuil water (toilet) op het oppervlaktewater niet is toegestaan maar een ieder is ook bekend met de problematiek dat het nauwelijks lukt om ergens aan de wal een werkende vuilwater afvoerinstallatie te vinden.

Hierbij speelt nog steeds dat deze hele problematiek zich enkel richt op de watersport waarbij de binnenvaart en de grote cruiseschepen gewoon mogen blijven lozen op het oppervlaktewater hetgeen velen doet twijfelen aan het nut van deze wetgeving.

 

Maar wetten zijn er om gehandhaafd te worden maar dan moeten er dus ook mogelijkheden worden geboden waarbij de overheid nooit verder is gekomen dan jachthavens te verplichten indien meer dan 50 ligplaatsen aanwezig, om een vuilwater afpompinstallatie te hebben.  Maar we moeten constateren dat dit niet altijd het geval is, ook niet in door overheidsinstanties geëxploiteerde havens.

De overheid heeft weinig tot niets verder gedaan om verdere mogelijkheden tot afpompen te scheppen.

Nu wil op basis van een amendement van een Kamerlid de overheid komen met een verscherping van de wetgeving welk inhoudt dat er op 1 juli 2022 een verplichting komt inhoudend een verzegeling van de afvoer tussen de vuilwatertank en de huidafvoer.

En dit op een moment dat gewoon niet geregeld is dat op een reguliere wijze overal de vuilwaterpomp kan worden geleegd bij een afpompinstallatie.

 

Meerdere belangenbehartigers waaronder Watersportverbond, KNMC en ook onze vereniging VNM  is stelling genomen tegen deze wetgeving. Niet zozeer tegen het verbod tot lozing maar wel tegen de verzegeling en de invoering hiervan per 1 juli 2022.

 

Lid Peter Janssen zond ons door een bericht van het Watersportverbond en ook onze belangenvereniging VNM heeft opgeroepen tot een reactie richting het Ministerie va Verkeer en Waterstaat met name inhoudend dat er in ieder geval een overgangstermijn van 5 jaar moet komen en welke periode ervoor gezorgd moet worden dat overal de faciliteiten aan de wal in orde zijn.

 

Deelt u de visie dat een invoering per 1 juli 2022 niet correct is, maar eveneens wanneer u van mening bent dat dit wel zo moet zijn, geef dan voor 3 september as een reactie aan voormeld Ministerie.

In de bijlagen vindt u het verwoorde standpunt van beide instellingen, welke u mogelijk ook kunt gebruiken om uw reactie vorm te geven.

Hoe dit te doen staat  beschreven in de twee bijlagen bij deze mail.

 

Neem serieus kennis van deze materie en reageer richting het Ministerie; ook in onze visie moet die datum van 1 juli 2022 van tafel.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Hans Kreté

Waarnemend voorzitter WSV Heusden

 

NB:

  • U weet uiteraard dat vanuit deze wetgeving maar ook vanuit het Havenreglement het gebruik van het onderwatertoilet binnen de haven is verboden
  • U weet uiteraard ook dat onze vuilwaterafpompinstallatie niet staat in de haven maar bij Maritiem Centrum Heusden ( Voorheen Legerstee) waar binnen een samenwerkingsverband van Nautisch Centrum Heusden ( de Ruiter) Legerstee ( nu Maritiem Centrum Heusden) en onze WSV deze vuilwaterafpompinstallatie is gebouwd. Daar kunnen de leden en bezoekers van de WSV gebruik van maken.

 

zie ook onderstaande link van VNM om te stemmen

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=ac91ab8958&view=att&th=17b17cf7cf8d3606&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw


WSV Heusden

Bezoek- en postadres
Nieuwe Maasdijk 3A
5256 NX Heusden

Privacyverklaring

Disclaimer

BEL ONS

Telefoon haven
0416 662 584

Marifoon haven
Kanaal 31

INFORMATIE

Bankrekening 1217.84.134
Rabobank BIC RABONL2U
IBAN NL81 RABO 0121 7841 34
Verenigingsregister (KvK)  402.71.137

BTW nummer (Belastingdienst)  NL.0049.70.809.B01