Maatregelen in verband met Corona


Maatregelen in verband met corona per 1 juli 2020

Protocol en gedragscode WSV-Heusden
Alleen samen kunnen we Corona overwinnen

Algemene Regels

 1. De 1,5 meter afstand houden,

 2. In elleboog niezen of hoesten

 3. Geen handen schudden

 4. Geen samenscholing van meer dan 3 mensen op de steigers.

 5. Op het schip kan men met tot 3 mensen samenkomen, zijnde familieleden die thuis wonen.

 6. Steiger aflopende mensen hebben voorrang op steiger opkomende mensen – geef elkaar dus daarvoor de ruimte.

 7. Recreatief nachtverblijf. Op schepen mag men verblijven en overnachten, maar dan met niet meer dan drie personen die tevens tot de eigen huishouden behoren. Hek kan worden geopend zoals het altijd was, dus met dongel voor vaste ligplaatshouders en voor passanten met kaartje.

 8. De Douches op de ponton zijn beperkt open. Wel zijn de toiletten en voorzieningen op de steiger, water en elektra te gebruiken.

Passanten

Recreatief nachtverblijf is vanaf 1 mei weer toegestaan mits de 1,5 meter regel in acht genomen wordt.
U komt uitsluitend met eigen gezinsleden en u ontvangt geen bezoek aan boord  van anderen.

Passanten  mogen weer in de haven komen logeren.

Passanten  mogen wel boodschappen komen doen, liggend aan onze steiger 8 ( voor de wal) of andere aangewezen plaats.

Voor passanten gelden dezelfde basisregels als voor leden, met daarnaast de volgende regels.

 • Recreatief nachtverblijf toegestaan.

 • U dient zich te allen tijden te melden bij de Havenmeester
 • Kom uitsluitend met eigen gezinsleden en nodigt geen bezoek uit aan boord.

 • Van iedereen wordt verwacht dat men de algemene corona regels van het RIVM respecteert. Houdt altijd 1,5 meter afstand van anderen.

 • U volgt altijd de richtlijnen en aanwijzingen van de haven en het havenpersoneel op.

NIET TOEGESTAAN

 1. Douches zijn beperkt open.

 2. Passanten  mogen wel boodschappen komen doen, liggend aan onze steiger 8  of andere aangewezen ligplaats, en overnachten.

 3. Op de steigers is geen enkele -recreatieve- activiteit toegestaan.

 4. Ontvangen van bezoek – buiten eigen, thuiswonende- familie niet toegestaan.

Eigen voorzieningen:

 • Vers watertank (gevuld)

 • Kookgelegenheid

 • Toilet, gesloten systeem (DUS: geen lozing naar buiten)

 • Walstrooom

Kort Parkeren

Vlak na het hek, bij de ingang van de haven zijn een aantal parkeerplaatsen gereserveerd voor het laden en lossen (als zodanig aangegeven kortparkeren). De bedoeling is dat deze parkeerplaatsen uitsluitend daarvoor worden gebruikt, voor ten hoogste een half uur.
Voor de
langparkeerder zijn er ruimschoots parkeerplaatsen op de strekdam.

Havenmeester

De dienstdoende havenmeester ziet toe op naleving van de regels en zal eventueel mensen daarop aanspreken wanneer dit nodig. De aanwijzingen van de havenmeester moeten ten alle tijden worden opgevolgd.

Reserveren

 • U dient altijd te reserveren voor een passanten plaats. Dit kan via onze havenmeester, zie onder.

 • Aanmelden binnen de reguliere (kantoor)tijden.

 • Reserveren graag tijdig, enkele dagen vooraf mag ook.

 • Betaling liggeld uitsluitend via pinnen.

 • Maximaal 1 persoon tegelijk in het havenkantoor.

Het kantoor van de havenmeester is op de daarvoor gestelde tijden open. Daarnaast is de havenmeester bereikbaar via:

retseemnevah.[antispam].@wsvheusden.nl

Telefoon haven 0416 662 584
Marifoon haven Kanaal 31

Belangrijk

Het is in het belang van eenieder dat we allemaal ons aan de regels houden. Mensen die dit niet doen zal de toegang tot de haven worden ontzegd. Het is denkbaar dat in uitzonderlijke gevallen ter handhaving de politie wordt ingeschakeld.

Tip

Voor nadere berichtgeving, hou de email en onze internetsite in de gaten. Nieuws en verdere ontwikkelingen worden hierop gepubliceerd.

Voor meer informatie, zie ook

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden


Regelement

Deze regels zijn een aanvuling op het havenregelement en het huishoudelijk regelement.

WSV Heusden

Bezoek- en postadres
Nieuwe Maasdijk 3A
5256 NX Heusden

Privacyverklaring

Disclaimer

BEL ONS

Telefoon haven
0416 662 584

Marifoon haven
Kanaal 31

INFORMATIE

Bankrekening 1217.84.134
Rabobank BIC RABONL2U
IBAN NL81 RABO 0121 7841 34
Verenigingsregister (KvK)  402.71.137

BTW nummer (Belastingdienst)  NL.0049.70.809.B01